37. TEOREETILISE BIOLOOGIA KEVADKOOL
elus 18. aprill 2011
Kevadkool toimub 27.-29. mail 2011 Ojako turimitalus Pärnumaal
BIOLOOGILISED INTERAKTSIOONID

Bioloogiliste interaktsioonide all on mõeldud liikide, organismide ja
rakkude vahelisi suhteid. Bioloogiliste interaktsioonide uurimine on
elussüsteemide teoorias kujunenud keskse huvi valdkonnaks.

Bioloogiliste interaktsioonide hulka kuuluvad näiteks sümbioos,
konkurents, parasitism, kisklus, amensalism, kommensalism. Bioloogiliste
suhete liikideks on muuhulgas suhted patogeenidega, tolmeldajatega,
mükoriisaga, aga ka liigikaaslastega ning rakulisel tasemel suhted
kudede vahel, rakkudevahelised interaktsioonid.

Teoreetiliselt huvitavate probleemide hulka kuuluvad kindlasti
interaktsioonide moodustumine, interaktsioonide spetsiifilisus,
interaktsioonide tüpoloogia,  eritüübiliste interaktsioonide stabiilsus
ja roll organismis ja koosluses, interaktsioonide plastilisus ja
determinatsioon, interaktsioonide suktsessioonilised ja
evolutsioonilised tendentsid.

KONTAKT

Nii ettepanekud kui kaastööd palume saata juba toimival kevadkoolide
korraldusaadressil teorbio35@gmail.com (NB! mitte teorbio 37).

Ootame ettepanekuid suulisteks ettekanneteks, temaatilisteks
diskussioonideks ja kirjalikuks kaastööks.

KAASTÖÖD

Trükitakse lühiartiklite kogumik Schola Biotheoretica 37. Kaastööde
tähtaega on pikendatud 15. aprillilt 22. aprillini 2011, kuid palume 15.
aprilliks märku anda, kellel ja millisel teemal (kas või tööpealkirjaga)
on kavas kaastöö esitada. Täname kõiki, kellelt kaastööd on juba laekunud.

Kaastöö soovitatav pikkus on 2-7 lk.; läbi rääkida võib ka pikemate
asjakohaste kaastööde osas.

Tekstidokumendi palume saata .doc või .rtf failina, joonised soovitavalt
eraldi failina. Kogumiku lõppformaat on A5. Viitamine olgu Harvardi
süsteemis (http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm)
autori(te) ja aastaarvu järgi (Harald & Rein, 2002; Roland, 2003). Kirje
näidis: Graham, D.E., Overbeek, R., Olsen, G.J. & Woese, C.R. 2000. An
archaeal genomic signature. PNAS 97: 3304-3308.

Varasemate kevadkoolide kohta saab aimu aadressilt
http://et.wikipedia.org/wiki/Teoreetilise_Bioloogia_Kevadkool.

Korraldustoimkond:

Kalevi Kull, Triin Naadel,  Toomas Tammaru, Tiit Teder, Leho Tedersoo,
Maarja Öpik

Korraldajate nimel

Ivar Puura (ELUSi teoreetilise bioloogia sektsiooni esimees)

Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: