37. Teoreetilise bioloogia kevadkool
elus 8. märts 2011
Kevadkool toimub 27.- 29.05.2011
37. teoreetilise bioloogia kevadkool - Eesti Looduseuurijate Seltsi teoreetilise bioloogia sektsiooni poolt korraldatav aastakonverents - on kavas pidada 27.-29. mail 2011. Täpsustatud toimumisinfo ja online-registreerumine edastatakse aprillikuus.

Kevadkooli teema on BIOLOOGILISED INTERAKTSIOONID.

Bioloogiliste interaktsioonide all on mõeldud liikide, organismide ja rakkude vahelisi suhteid. Bioloogiliste interaktsioonide uurimine on elussüsteemide teoorias kujunenud keskse huvi valdkonnaks.

Bioloogiliste interaktsioonide hulka kuuluvad näiteks sümbioos, konkurents, parasitism, kisklus, amensalism, kommensalism. Bioloogiliste suhete liikideks on muuhulgas suhted patogeenidega, tolmeldajatega, mükoriisaga, aga ka liigikaaslastega ning - rakulisel tasemel - suhted kudede vahel, rakkudevahelised interaktsioonid.

Teoreetiliselt huvitavate probleemide hulka kuuluvad kindlasti interaktsioonide moodustumine, interaktsioonide spetsiifilisus, interaktsioonide tüpoloogia,  eritüübiliste interaktsioonide stabiilsus ja roll organismis ja koosluses, interaktsioonide plastilisus ja determinatsioon, interaktsioonide suktsessioonilised ja evolutsioonilised tendentsid.

KONTAKT
Ootame ettepanekuid suulisteks ettekanneteks, temaatilisteks diskussioonideks ja kirjalikuks kaastööks. Nii ettepanekud kui kaastööd palume saata juba toimival kevadkoolide korraldusaadressil  teorbio35@gmail.com (NB! mitte  teorbio37).KAASTÖÖD
Trükitakse lühiartiklite kogumik  Schola Biotheoretica 37, millesse ootame kaastöid kuni 15. aprillini 2011.

Kaastöö soovitatav pikkus on 2-7 lk. Tekstidokumendi palume saata .doc või .rtf  failina, joonised soovitavalt eraldi failina. Kogumiku lõppformaat on A5. Viitamine olgu Harvardi süsteemis (http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm)
autori(te) ja aastaarvu järgi (Harald & Rein, 2002; Roland, 2003). Kirje näidis: Graham, D.E., Overbeek, R., Olsen, G.J. & Woese, C.R. 2000. An archaeal genomic signature. PNAS 97: 3304-3308.

Varasemate kevadkoolide kohta saab aimu aadressilt http://et.wikipedia.org/wiki/Teoreetilise_Bioloogia_Kevadkool.
Korraldustoimkond:
Kalevi Kull, Triin Naadel,  Toomas Tammaru, Tiit Teder, Leho Tedersoo, Maarja Öpik
Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: