Avatud loeng 17. detsembril 2015. a.
elus 10. detsember 2015
17. detsembril 2015 algusega kell 17.15 toimub Eesti Looduseuurijate Seltsi (Struve 2, Tartu) saalis avatud loeng.
Avatud loeng:
Maarja Öpik: "Mükoriisaseente elurikkuse mustrid Eestis ja maailmas"

Taimejuurtega koos elavad arbuskulaar-mükoriissed seened (krohmseened) on nii looduslike kui inimmõjuliste koosluste olulised liikmed. Tänu neile seentele toimub suur osa taimede, sh inimesele oluliste toidutaimede, toitumisest; samuti kaitsevad krohmseened taimi patogeenide eest, suurendavad põuataluvust ning parandavad mulla tervist. Teadmised krohmseente elurikkuse kohta on tunduvalt paranenud just viimasel kümnendil tänu molekulaarsete meetodite kättesaadavusele. Tutvustatakse värskeid teadasaamisi krohmseente globaalsete elurikkusemustrite kohta ning kuidas Eesti tavalised maakasutusviisid nende seente elurikkust mõjutavad.
Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: