Avatud loeng ja üldkoosolek 29. oktoobril 2015. a.
elus 27. oktoober 2015
29. oktoobril 2015 algusega kell 17.15 toimub Eesti Looduseuurijate Seltsi (Struve 2, Tartu) saalis avatud loeng ja LUSi üldkoosolek
Avatud loeng:
Kaarel Orviku: "Georadar teaduses ja praktikas"

Kas ja kuidas on võimalik kiiresti saada andmeid suurtel aladel pinnase siseehituse ja maa-aluste tehisobjektide paiknemise kohta, avastada pinnasesse peidetud aardeid? Selliseks abivahendiks sai alates 1980-ndate aastate algusest pinnase geolokatsioon. 
 
Selleks seadmeks on  raadiolaineid kasutav aparaat - GEORADAR, mis saadab maa sisse, selle ülemistesse kihtidesse mitmesuguse sagedusega raadiosignaale. Need peegelduvad erineva tihedusega pindadelt tagasi, moodustades kuvari ekraanile lehttaigna pirukale sarnase kujutise. 
 
Pinnase ülakihtide uuring georadariga paarikümne meetri sügavuseni on kiire, mugav, täpne ja keskkonnasõbralik, pealegi odavam teistest, mis ulatusliku ala või objekti kohta samaväärse informatsiooni annavad ilma pinnast rikkumata, keskkonda mõjutamata.   
 
Radari antenniga liikumise käigus saavad näiteks ajaloolased-arheoloogid vajadusel vahetult kohapeal  suunata „avariiväljakaevamisi“ täpselt neid huvitavale kohale. Radari mõõdistamistulemuste alusel  on spetsialistil võimalik selgitada pinnase geoloogilis-geomorfoloogilisi iseärasusi, näiteks luiteliivade või 
järvemuda paksust.  
 
Ettekandes tutvustatakse värvipiltide abil viimasel paarikümnel aastal georadariga tehtud huvitavamate loodusteaduslike, arheoloogiliste ja muude uuringute tulemusi.


LUSi üldkoosoleku päevakava:  
1. Eesti LUS uute liikmete vastuvõtmine
Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: