Seminar "Looduskatastroofid ja inimpsühholoogia"
elus 1. november 2011
3. novembril 2011, kell 17.00 Eesti Looduseuurijate Seltsi saalis
Eesti Looduseuurijate Selts kutsub seminarile looduskatastroofidest
ja nende põhjustatud inimlikest reaktsioonidest

Inimene on saavutamas üha suuremat mõju looduse üle, jättes endast maha

üha tugevama jälje. Suured looduskatastroofid on üks inimmõju
väljendustest. Professor Tõnu Oja  juhtimisel püüame leida vastuse
küsimusele, mil viisil muudab inimkond end keskkonnakatastroofide poolt
enam haavatavaks?

Seminari teiseks oluliseks küsimuseks on, kuidas inimene reageerib
keskkonnakatastroofidele? Psühholoogiaprofessor Mati Heidmets kõneleb
sellest, miks kardetakse väikese tõenäosusega toimuvaid, kuid
ulatuslikumate tagajärgedega looduskatastroofe enam kui pidevaid suure
tõenäosusega toimuvaid, ent väiksema mõjuga keskkonnariske? Milliseid
toimetulekumehhanisme rakendab selliste negatiivsete muutuste korral
inimmõtlemine?

Inimtaju on mõjutatav ja meedial on selles mängida oma roll. Kuidas
meedia  looduskatastroofe kajastab?  Kuidas meedia võimendab või vaigistab
ühiskonnas toimuvat arutelu keskkonnariskidest?  Neile küsimustele aitab
vastust leida meediaekspert Kristjan Kaljund.

 

Arutelu modereerib Kaili Viilma.

Ootame kõiki kuulama ja kaasa arutlema!

Lisainfo:
Liis Sinijärv, Eesti Looduseuurijate Selts (sinijarv@gmail.com)
Kati Orru, Eesti Maaülikooli keskkonnasotsioloogia teadur (kati.orru@emu.ee)

Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: