Teoreetilise bioloogia 36. kevadkool
katrin 10. mai 2010
Seekordse kooli teema on "Liikumise teooria", toimumisaeg 21.-23. mai  ja koht, nagu alati, looduskaunis - seekord Kopra talu Viljandimaal.
Mõned teeviidad liikumise teema lahtimõtestuseks:
- Liikumise vormid ja mehhanismid eluslooduses: organellidest ja rakkudest isendite ja populatsioonideni
- Liikumine loomadel, taimedel, seentel ja bakteritel
- Liikumisvõime ontogenees ja evolutsioon
- Liikumisorganite tüpoloogia; liikumine erinevates keskkondades; lendamine, ujumine, kõndimine, roomamine, ronimine, hüppamine
- Bipedalism ja polüpedalism; ratta probleem bioloogias
- Liigutamise erinevus liikumisest
- Bioloogilise liikumise molekulaarmehhanismid; molekulaarmootorid, motoorsed valgud
- Kinesioloogia ja biomehaanika
- Neuromotoorne ja lokomotoorne süsteem
- Kiiruse ja kiirenduse piirangud biosüsteemides
- Bioreoloogia
- Ränne, migratsioon, levik; areaalimuutused
- Liikumise taju
- Bioloogilise liikumise põhjused.

Mõistagi on teretulnud ka siin nimetamata liikumise probleemide käsitlused, millel eluteadusele midagi lisada on.

Suulise ettekande aeg on eeldatavasti 30 minutit.
Kirjalikke kaastöid ootame 21. aprilli hommikuks aadressidele ingmar.tulva@ut.ee ja maarja.opik@ut.ee. Kaastöö maksimaalne pikkus on neli A4 lk, punkti suurus 11, font Times New Roman, reavahe 1 (Single Space). Tekstidokumendi palume saata .doc või .rtf failina, joonised võimaluse korral .pdf failina. Jooniste ja tabelite valimisel pidage silmas, et kogumiku lõppformaat on A5. Viitamine olgu Harvardi süsteemis autori(te) ja aastaarvu järgi (Harald & Rein, 2002; Roland, 2003). Kirje näidis: Graham, D.E., Overbeek, R., Olsen, G.J. & Woese, C.R. 2000. An archaeal genomic signature. PNAS 97: 3304-3308.

Liikuvat mõtet soovides
TBK 36 korraldajate nimel
Ingmar Tulva

Täpsem info edaspidi.
Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: