Üldkoosolek 25. aprillil 2013. a.
elus 22. aprill 2013
25. aprillil algusega kell 17.15 toimub Eesti Looduseuurijate Seltsi (Struve 2, Tartu) üldkoosolek. 
Päevakava:   

1. Kaarel Orviku ettekanne: "Rannaprotsessid ja arendustegevus rannikul". 
 
Mererandade ehituse ja arengu seisukohalt on oluline siin valitsevate protsesside – kulutuse, transpordi ja kuhje omavaheliste suhete ehk lito-morfodünaamiliste süsteemide selgitamine. Nende protsesside mõistmine on oluline rannaalade majandamisel. 
Sadamate rajamisel, randade kaitsel mitte alati ei arvestata loodusprotsesside iseärasustega. Rannasetete liikumismehhanismi ja liigutamisjõu väärtõlgendusest tulenevalt, s.o sidudes liikumist valdavalt vaid hoovustega, tehakse sageli aga kaugeleulatuvaid järeldusi, mittevajalikke ning kalleid uuringuid ja modelleerimisi. 
Rannikul tegutsetakse tihtipeale oma kitsastest huvidest lähtudes. Suvilaid ja elamuid ehitatakse võimalikult lähedale rannajoonele, mida uhkem väljavaade seda suurem on krundi väärtus. Pole ime, kui mõne aasta möödudes tulevad abipalved, kuidas kaitsta mere-äärset krunti, sest selle pindala väheneb lainete puruste tagajärjel, hooneid või rajatisi kipub mõjutama kõrgvesi või tormilainetus. Inimkond nagu ei oskaks enam elada rahus ja harmoonias mererannaga. 

2. Presiidiumi liikme (teadussekretäri) valimine. 
 
3. 2012. aasta aastaaruande esitamine kinnitamiseks. 
Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: