Üldkoosolek ja ajurünnak 31. märtsil 2016. a.
elus 24. märts 2016
31. märtsil 2016 algusega kell 17.15 toimub Eesti Looduseuurijate Seltsi (Struve 2, Tartu) saalis LUSi üldkoosolek ja ajurünnak.

Päevakava:

1. 2015. majandusaasta aruande esitlus

2. Ajurünnak

1853. aastal loodud Eesti LUS on koondanud enda ümber suure osa teaduslikult ning ühiskondlikult aktiivsetest Eesti loodusteadlastest ja loodushuvilistest. Eesti LUS assotsieerus Eesti Teaduste Akadeemiaga (TA) 1998. aastal ning viimane on seni oluliselt määral rahaliselt toetanud seltsi tegevust. TA rahaline toetus on katnud 2/3 LUSi halduses oleva maja ülalpidamiskuludest (s.h majandusjuhataja ja raamatukoguhoidja miinimumpalga lähedase töötasu ning 2007. aastal küttesüsteemi renoveerimiseks võetud pangalaenu tagasimaksed). 1/3 maja ülalpidamiskuludest, maja jooksvad remondikulud (näit saal ja katuse vahetus), koristaja ja majahoidja töötasud oleme katnud omavahenditest. Teadussekretäri ametikoht on juba viimased viis aastat olnud üksnes projektipõhise rahastusega.


Käesolevast aastast on TA otsustanud temaga assotsieerunud seltside toetamise ümber organiseerida. Selle tulemusena väheneb TA poolne toetus käesoleval aastal 40% ulatuses ning suure tõenäosusega järgmistel aastatel veelgi. See seab Eesti LUS väga tõsiste valikute ette ning kogu oma senist töökorraldust läbi vaatama. Oluline on siinkohal ka raamatukogu säilimine, mille äraandmist Tartu Ülikooli raamatukogule üritas TA omaalgatuslikult juba korraldada. 


Kuna selts on sattunud erakordselt keerulisse seisu, ei toimu seekord tavapärast teaduslikku ettekannet ning kogu üldkoosoleku aeg on planeeritud eelmise aasta tegevusaruande ärakuulamisele ning lahenduste otsimisele keerulisest seisust väljatulekuks. Palume kõiki, kel vähegi võimalik, koosolekust osa võtta. Kes aga osaleda ei saa aga kellel on häid mõtteid, siis võib need lahkesti saata e-kirja aadressil elus@elus.eevõi secretarius@elus.ee.


Eesti LUS juhatus

Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: