Planeet Maa Aasta

                           

Rahvusvahelise Planeet Maa Aasta (2007-2009) eesmärgiks on propageerida Maa-teadusi ja nende rolli jätkusuutlikku arengu toetamisel.  Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas UNESCO Planeet Maa Aasta haridus- ja teavitusprogrammi, mille üheks koordineerijaks oli Eesti Looduseuurijate Selts.