Raamatukogu
Seltsi raamatukogu komplekteerimist alustati kohe peale asutamist 1853. aastal. Praeguseks on sellest kujunenud Baltimaade suurim loodusteadustele spetsialiseerunud raamatukogu. Kogu täieneb nii vahetuste kui vähemal määral ka ostude ja annetuste teel. 
Kogus on umbes 20 000 raamatut ja 3000 nimetust perioodikat. Kogu maht on praeguseks ligikaudu 160 000 trükist. Kogu rariteetseima osa moodustavad vanimad raamatud, millest mõned pärinevad 16. sajandist. Väga mahukas on vanema loodusteadusliku perioodika osa. Uuemast perioodikast on hästi esindatud ornitoloogia-, entomoloogia-, süstemaatika- ja mükoloogia-alased ajakirjad.
Raamatukogu töös osaleb ka raamatukogukomisjon, koosseisus: Erich Kukk,
Toomas Kukk, Margus Ots, Merit Otsus, Ehte Puhang, Fred Puss.
Raamatukogu on avatud:

T   9.00  -  17.00
K   9.00  -  17.00
N   9.00  -  17.00

Raamatukogu kasutamine kohapeal on kõigile vaba. Koju saavad trükiseid laenutada ainult seltsi liikmed. Laenutustähtaeg 3 kuud. Teatmeteoseid ja haruldasi trükiseid välja ei laenutata. Kohapeal on võimalik teha koopiaid.

ELUSi raamatukogu trükised leiad URRAMi kaudu.


Eesti LUSi raamatukogu elektrooniline andmebaas asub aadressil:
http://www.lugeja.ee/library/1356