AEF Vabaühenduste Fondi projekt

Eesti Looduseuurijate Selts sai AEF VÜF kaudu rahastuse projektile "Eesti Looduseuurijate Seltsi võimekuse arendamine erialateabe pakkujana." 

Vabaühenduste fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.


Projekt keskendub kommunikatsioonitehnoloogiate arendamisele Eesti Looduseuurijate Seltsi (ELUS) liikmete ja avalikkuse paremaks informeerimiseks, konsulteerimise parandamisele ja sotsiaalse kaasatuse suurendamisele. ELUS-le kuulub Eesti suurim loodusteadustele spetsialiseerunud raamatukogu. Käesoleva projektiga loodab ELUS viia selle unikaalse infokogu kasutusvõimalused vastavaks nüüdisaja tingimustele. 
Projekti raames sisestakse elektronkataloogi arvestatav hulk raamatukogu teavikutest, pakutakse ELUS-i raamatukoguhoidjale täiendkoolitust ja korrastatakse lugemissaal, töötatakse välja digikeskkond ja luuakse võimalused tekstide digitaliseerimiseks. Projekti raames tehakse koostööd Viljandi Kultuuriakadeemia infohariduse osakonnaga, pakkudes ELUS-i raamatukogu praktikabaasiks raamatukogunduse tudengitele ning saada vajadusel pädevat ekspertiisiteenust.


Raamatukogu nüüdisajastamine parandaks seltsi liikmeskonna, ning üldsuse kaasatust keskkonna probleemide teadvustamisel ning edendaks ELUS-i ja teiste keskkonnaühenduste koostööd.