Tekstide andmebaas

Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste Fondi rahastusel loodi sisseskaneeritud tekstide andmebaas Biblioserveri baasil. Andmebaas sisaldab Geoloogia sügiskooli kogumike Schola Geologica, Teoreetilise bioloogia kevadkooli kogumike Schola Biotheoretica jt. LUSi väljaannete täistekste.


Andmebaasi pääseb siit:

http://www.biblioserver.com/ELUS/index.phpSellelt lingilt

http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/28238

saate otsida Loodusuurijate Seltsi aruandeid alates aastast 1854. Köited on ilmunud erinevate

pealkirjade all:

  • Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft bei der Universität Jurjew 1854-1899
  • Протоколы Общества естествоиспытателей при Императорском Юрьевском университете 1900-1917
  • Tartu Ülikooli juures oleva Loodusuurijate Seltsi aruanded 1920-1943
Eesti Looduseuurijate Selts sai AEF VÜF kaudu rahastuse projektile "Eesti Looduseuurijate Seltsi võimekuse arendamine erialateabe pakkujana." Vabaühenduste fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.