Auliikmete kogu
Auliikmete kogu kutsutakse kokku seltsi jaoks oluliste küsimuste lahendamiseks.