Teoreetilise bioloogia sektsioon

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEOREETILISE BIOLOOGIA KEVADKOOL 2013


TÄIENENUD AJAKAVA!


39. teorbio kevadkooli ajakava: 
   
reede, 24. mai 
12.15buss väljub Tartust Vanemuise alumisest parklast
13.15buss väljub Tallinnast Rahvusraamatukogu parklast
14.15saabumine ja supp 
15.25avasõnad 
15.30Madis MetsisMõtteid süsteemibioloogia olemusest - teadus, haip või meetod?
16.15Ülo MaiväliKas süsteemibioloogia on võimalik?
16.45kohvipaus 
17.15Agu LaiskFotosüsteemibioloogia
17.45Tuuli KäämbreSüsteemibioloogia ja süsteemibioenergeetika: kuidas uurida struktuuri ja funktsiooni vahelisi seoseid
18.15vaba aeg 
19.00õhtusöök 
20.30-...saun 
   
   
laupäev, 25. mai 
6.00silmadlahtikäik 
7.15-8.45hommikusöök 
9.00Kalevi KullOrganismi kujundab sisekommunikatsioon, ehk organism on märgisuhete süsteem
9.30Jaanus RemmeMida räägib proteoom raku kohta?
10.00Eero VasarEmil Kraepelini jälgedes - süsteemi psühhiaatria
10.30kohvipaus 
11.00Pärt PetersonImmunoloogi pilk epigenoomikale
11.30Andres SalumetsSüsteemibioloogia reproduktiivbioloogias
12.00Reedik MägiSüsteemne lähenemine rasvumise geneetika uurimisel
12.30-14.30lõuna 
14.30Jüri EngelbrechtKomplekssüsteemid ja süsteemibioloogia
15.15Jaak ViloMudelid ja modelleerimine
16.00kohvipaus 
16.30Paula ReemannNaha regeneratsioon ja koetehnoloogia
17.00Hendrik LuukSüsteemibioloogiline lähenemine hüpotermia terapeutiliste mehhanismide selgitamisel
17.30Radko AviHIV ja süsteemibioloogia
18.00vaba aeg 
18.30Jüri Vedru - õpiku tutvustus
19.00õhtusöök 
20.30-...saun 
23.00-...silmadkinnikäik (öine linnulauluõpe, 2 rühma)
   
   
pühapäev, 26. mai 
6.00silmadlahtikäik (linnulauluõpe, 2 rühma)
7.15-8.45hommikusöök 
9.00Kalle OlliPlanktonikoosluse struktuur – seoste võrgustik, ehk kes käib kellega
9.30Mari LepikLillepott, heinamaa ja plastilisuse kaks külge e. taimede plastilisuse rollist koosluse struktuuri kujunemisel
10.00kohvipaus 
10.30Oive TinnÕhulõhed lubjakivis: (paleo)bioloogiast Maa süsteemini
11.00Raik-Hiio MikelsaarElurikkuse jaotus ja selle kujunemine süsteemibioloogia vaatevinklist
11.30-11.45lõppsõna 
12.00lõpusupp 
13.00bussid tagasi Tartusse ja Tallinnasse
   
NB! Ettekannetega seonduvas võib ette tulla muudatusi!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III RINGKIRI:

Head teoreetilise bioloogia huvilised,

 

Varsti toimub  39. teoreetilise bioloogia kevadkool, mille teemaks SÜSTEEMIBIOLOOGIA. Kevadkooli tomimisajaks on 24.–26. mail 2013. a ja –paigaks Mustjõe Kõrtsitalu (http://www.mustjoe.ee/avaleht.htm) Aegviidu lähedal.

 

Registreerumine on avatud ja kestab 17. maini. Registreerumisankeet on leitav siit.

 

Esinejatele ja Maateaduste ja ökoloogia doktorikooli liikmetele on osalemine tasuta. Tudengitele on osalustasu 6 eurot ja kõigile teistele 12 eurot (see sisaldab transporti Tallinnast ja Tartust, kevadkooli ettekandeid ning majutust ja toitlustust kevadkooli ajal). Tasuda saab nii ülekandega (konto: MTÜ Eesti Looduseuurijate Selts; Swedbank a/a 221041179863, SEB a/a 10102000244000, selgitusreale: TeorBio 39) kui ka kohapeal sularahas. (NB! Kohale mitteilmumisel osavõtutasu ei tagastata.) Tallinnast ja Tartust viib kevadkooli ja toob pärast tagasi buss, millele koha saamiseks tuleb registreerimislehel vajutada vastavale linnukesele. Ja need, kes on doktorikooli doktorandid (vt liitumise kohta http://www.geoeco.ut.ee/686848) vajutagu registreerimislehel samuti vastavale linnukesele.

 

Ettekannete ajakava ning info Tallinnast ja Tartust väljuvate busside kohta ilmub 15. maiks (siia).

 

Süsteemibioloogia mitmepalgelist ja põnevat maailma tutvustavad huvilistele Jüri Engelbrecht, Kalevi Kull, Tuuli Käämbre, Agu Laisk, Hendrik Luuk, Reedik Mägi, Kalle Olli, Pärt Peterson, Jaanus Remme, Eero Vasar jt.


 

 

Kontakt: Virve Sõber, virve.sober[at]ut.ee, +372 51 059 25.

 

Korraldaja ELUSi teoreetilise bioloogia sektsioon, toetavad Maateaduste ja

ökoloogia doktorikool, Keskkonnainvesteeringute keskus ja TÜ Ökoloogia ja

maateaduste instituut.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esimene ringkiri:


39. teoreetilise bioloogia kevadkool — Eesti Looduseuurijate Seltsi teoreetilise bioloogia sektsiooni poolt korraldatav aastakonverents — on kavas pidada 24.–26. mail 2013. a Mustjõe Kõrtsitalus (http://www.mustjoe.ee/avaleht.htm) Aegviidu lähedal. 

 

Teemaks  SÜSTEEMIBIOLOOGIA. 

Süsteemibioloogia (systems biology) on lähiminevikus enim arenenud teaduslikke käsitlusviise, mida kasutatakse nii bioloogia-alastes kui ka biomeditsiinilistes uuringutes.

 Süsteemibioloogiline lähenemine püüab arvesse võtta kõiki bioloogilise süsteemi komponente ja nendevahelisi interaktsioone eesmärgiga kirjeldada ja ennustada komplekssete bioloogiliste süsteemide funktsioone.

 Süsteemibioloogilist lähenemisviisi rakendatakse eluslooduse uurimiseks tema kõikidel organisatsioonitasemetel.  Süsteemibioloogia plahvatuslik areng sai alguse funktsionaalsest genoomikast, praegu aga käib töö lisaks molekulaarsele ka bioomi tasemel. Hõlmatud on ka kõik vahepealsed tasemed, sh rakk, kude, organism, kooslus ja ökosüsteem.

 Püüame osa süsteemibioloogia mitmepalgelisest ja põnevast maailmast mahutada kevadkooli kolme päeva sisse.

 Ootame suulisi ettekandeid, teemasid diskussiooniks ja kirjalikke kaastöid*.

Kevadkooliks trükitakse lühiartiklite kogumik Schola Biotheoretica 39, millesse ootame kaastöid kuni 8. aprillini (suulise ettekande kirjalikuks kaastööks vormistamine on teretulnud). Nii ettepanekud kui ka kaastööd palume saata  aadressil virve.sober@ut.ee.

 

Korraldajate nimel

Kalevi Kull

Toomas Tammaru

Maarja Öpik

Lauri Laanisto

Silja Kana

Virve Sõber

 

*Lühiartikli  soovitatav pikkus on 2-7 lk ehk 3600-12600 tähemärki ja kuni 5 joonist/tabelit; läbi rääkida saab ka pikemate asjakohaste kaastööde osas. Tekstidokumendi palume saata .doc või .rtf failina, joonised soovitavalt mustvalged ja vektorgraafilised (venitatavad ja kokkusurutavad). Kogumiku lõppformaat on A5. Viitamisstiiliks Journal of Ecology, mille leiab põhilisematest viitamisprogrammidest ja ka siit http://www.journalofecology.org/view/0/authorGuideline.html - alapunkt "Citations and references").

 

 

MÕNED LINGID:

Lingid süsteemibioloogiale ja emergentsusele: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Systems_biology 

http://en.wikipedia.org/wiki/Emergent_property 

 

Lingid wikipedia kevadkooli kirjele ja TEORBIO kogumike täistekstidele:

http://et.wikipedia.org/wiki/Teoreetilise_Bioloogia_Kevadkool

http://www.biblioserver.com/ELUS/index.php?m=base&id=7 

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEKTSIOONIST ÜLDISELT:

Esimees: 
e-mail: 

Teoreetilise bioloogia sektsioon ELUSi juures asutati 1977. aastal, millega sai ametliku vormistuse 1974. aastal bioloogiatudengite poolt loodud teoreetilise bioloogia grupp.
Sektsioon on olnud aktiivne teoreetilise bioloogia alaste arutelude korraldaja; koosolekutel on esinetud paljude huvitavate ettekannetega alates evolutsiooniteooriast ja süstemaatikast ning lõpetades matemaatilise modelleerimise ja biomeetriaga, lisaks veel käsitlused bioloogia filosoofiliste probleemide ning b ioloogiliste ideede ajaloo kohta.
Sektsioon on korraldanud ka iga-aastasi teoreetilise bioloogia kevadkoole, pühendudes 3-4 päeva jooksul mõnes Eestimaa looduskaunis kohas näiteks sellistele huvitavatele teemadele nagu «Raku teooria», «Stohhastilised mudelid bioloogias» või «Soo teooria». Neil on olnud toimet eestikeelsele teadusterminoloogiale ning kogu eesti bioloogilisele teaduselule. Kevadkoolide ettekannete põhjal on publitseeritud seeriaväljaandena artiklikogumikku «Schola Biotheorethica». Selle mõju üheks väljenduseks on kaks inglisekeelset kogumikku kogumikku «Lectures in Theoretical Biology» (1988 ja 1993, toimetajad prof. Kalevi Kull ja prof. Toomas Tiivel).
1993. aastal sündinud Jakob von Uexkülli Keskus on suuresti välja kasvanud teoreetilise bioloogia sektsioonist, millega bioloogia humanitaarsem osa ja bioloogia filosoofilised probleemid jäid rohkem Uexkülli Keskuse kanda, teoreetilise bioloogia loodusteaduslikum ja matemaatilisem osa enam teoreetilise bioloogia sektsiooni hooleks. Kevadkoole korraldatakse aga üheskoos.
Sektsioonil on alates 1994. aastast oma elektrooniline postiloend (teorbio@lists.ut.ee)