Seltsist

1853. aastal asutatud Eesti Looduseuurijate Selts on Baltimaade vanim pidevalt tegutsenud teaduslik selts, mis nüüdseks on kujunenud loodusteadlasi ja teaduslikule uurimistööle aktiivselt kaasa aitavaid loodushuvilisi koondavaks mittetulunduslikuks ühinguks.


Eesti Looduseuurijate Seltsi põhitegevus on luua ja arendada teadusalaseid sidemeid, toetada loodusteaduslikke uurimistöid ning korraldada mitmesuguseid üritusi (ekspeditsioone ja ekskursioone, konverentse, nõupidamisi, teaduslikke ja populaarteaduslikke ettekandekoosolekuid, näitusi jm). Oma ülesannete täitmiseks on seltsi juurde loodud mitmeid erialasektsioone, komisjone, haruseltse, töörühmi jt allüksusi. 


Kirjastustegevuse osas avaldab selts üksikväljaannete, seeriate ja kogumikena teaduslikke ja populaarteaduslikke töid, tööjuhendeid ning muid trükiseid ning korraldab ettenähtud korras oma väljaannete vahetust profiilikohaste teadusasutuste ja organisatsioonidega kodu- ja välismaal.


Eesti Looduseuurijate Seltsi liikmeskonna moodustavad tegevliikmed ja usaldusmehed.

Tegevliikmeks saab kõrgharidusega isik, kes tegutseb aktiivselt loodusteaduste alal, esitab oma töö tulemusi teaduslike ettekannetena, avaldab trükis teaduslikke töid või aitab oma tegevusega oluliselt kaasa Eesti Looduseuurijate Seltsi ülesannete täitmisele. Eluaegseks liikmeks võib saada see, kes tasub parajasti kehtiva liikmemaksu kolmekümnekordses väärtuses või on olnud tegevliige 50 aasta.
Eesti Looduseuurijate Seltsi usaldusmeheks võib olla vanusepiiranguta loodusehuviline, kes aitab kaasa Eesti Looduseuurijate Seltsi põhitegevusele. Usaldusmehel pole hääleõigust ega liikmemaksukohustust.