1995
26. jaanuar - E. Pajumets: „Eesti energeetika probleeme“
28. veebruar (Baeri päev) - R. Jankauskas (Vilnius). „Antropoloogiateaduste arengu perspektiivid Euroopas“ & E. Tammiksaar: „Veel kord Baeri pärandist Qiesseni Ülikooli raamatukogus“
30. märts - E. Merivee: „Feromoonorienteerumine naksurlastel“
27. aprill - Mart Viikmaa: „Eestlaste populatsioonigeneetilisest heterogeensusest“
22. juuli - Looduseuurijate Päev - Hiiumaal Kuril
28. september - „Arvuti looduseuurija abilisena“
26. oktoober - Kalevi Kull: „Eesti looduseuurimise traditsioonist“
30. november - Peeter Hõrak: „Loodusliku valiku stsenaariumid lindude pesitsusbioloogias“