1998
29. jaanuar - Jaak Tambets: „Rahvusvaheline koostöö Eesti looduskaitselisel uurimisel“
27. veebruar (Baeri päev) - Jaan Kasmel: „Antropoloogia õpetamisest Tartu ülikoolis alates 1632“ & E. Tammiksaar: „Baer`i järeltulijatest Tšiilis“
26. märts - Raivo Mänd & Anneli Veegen: „Teod Eesti metsades“
30. aprill - Urmas Peterson: „Eestimaa nähtuna kosmosest“
24. september - Hans-Rudolf Voigt: „Ohtlikud ained kalades Soome ja Eesti rannikuvetes“
29. oktoober - Ivar Puura: „Kambriumi plahvatus ja loomariigi evolutsioon“
26. november - Vilju Lilleleht: „Eesti Punase raamatu minevik, olevik ja tulevik“