1997
30. jaanuar - Jaanus Paal: „Happevihm Norra mägedes: kartused ja tegelikkus“
28. veebruar (Baeri päev)
27. märts - Erast Parmasto: „Biosüstemaatika tänapäev (kümme aastat paradigma muutusi)“
24. aprill - Georg Liidja: „Radioaktiivse kiirituse juhtumitest meil ja mujal“
25. september - Taimi Paal: „Metsmarjade kultuuristamine Eestis ja mujal“
30. oktoober - Jüri Tõnisson: „Põdrauurijana Alaskal“
27. november - Andrei Miljutin: „Kaks kuud Lõuna-Aafrikas“