2000
27. jaanuar - Urmas Kõljalg: „Ektomükoriisa bioloogiast“
18. veebruar - Tiiu Kull: „Bioloogilise mitmekesisuse kaitse strateegia ja tegevuskava“
29. veebruar (Baeri päev) - Vladimir Gurkin: „A. A. Ljubišev ja bioloogia probleemid“ & Ivar Puura: „Embrüod, kivistised ja evolutsioon“
30. märts - Mart Viikmaa: „Imetajate kloonimine: võimalused, soovid ja kartused“
27. aprill - Märt Rahi: „Rasterelektronmikroskoopia - looduseuurija abiline“
28. september - Urve Miller: „Birka - vana viikingite aolinn Mälari saarel: maastiku areng, keskkonna muutused ja arheoloogilised muutused“
26. oktoober - Loit Reintam: „Muld kui asendamatu loodusvara“
30. november - Ain Kallis: „Kliimamuutustest“
28. detsember - LUSi allüksuste lühiinformatsioon oma tegevusest 2000. aastal