2001
25. jaanuar- Bellis Kullman: „Mitokondritest, plasmiididest, viirustest ja nende osast seenerakus“
28. veebruar (Baeri päev) - Linda Kongo: „K. E. v. Baeri pärandi säilitamisest ja mälestuse jäädvustamisest“  & Ken Kalling: „Keda süüdistada suguhaiguste levikus?“
29. märts - Malle Kurm, Ülo Tamm & Tõnu Möls: „Selektsiooniprintsiipide rakendamisest metsanduses“
26. aprill - Tiiu Kull, Kalevi Kull & Tõnu Möls: „Eesti taimegeograafiline jaotus“
27. september - Andu Kangur: „Pikaajalistest muutustest Peipsi kalastikus“
25. oktoober - Jaanus Paal: „Kamtšakta, vulkaanid ja taimkate“
29. november - Jaan Viidalepp: „Muutustest Eesti liblikafaunas seoses kliima soojenemisega“