2003
30. jaanuar - Uudo Timm: „Keskkonnaregister ja Eesti Looduse Infosüsteem“
28. veebruar (Baeri päev) - E. Tammiksaar: „Mõningaid aspekte Karl Ernst von Baeri sidemetest Adam Johann von Krusensterni, Fabian Gottlieb von Bellinghauseni, Ferdinand von Wangelli ja Alexander Theodor von Middendorff´iga“ . Populaarteadusliku filmi „Deutsche spurensuche in Baltikum“
27. märts - Henn Timm: „Eesti mageveekogude põhjaloomastik ja selle seosed keskkonnatingimustega“
24. aprill - Mart Viikmaa & Ivar Puura: „Avastus, mis muutis maailma: 50 aastat DNA struktuuri selgitamisest“
25. september - Robert Oetjen & Toomas Trapido: „Eestimaa Looduse Fond ja Eesti loodus“
30. oktoober - Anne Luik: „Mahepõllumajandus ja teadusuuringud“
27. november - Kaarel Orviku: „Mererand loodusjõudude ja inimese meelevallas“
29. detsember - LUSi allüksuste aruanded