2004
29. jaanuar - Tõnu Möls: „Lühidalt LUSi juubelist“. Andres Mölsi filmi „Looduseuurijate Seltsi 150 juubel“ esitlus
26. veebruar (Baeri päev) - Erki Tammiksaar: „K.E.v. Baeri „Loomade arenguloo“ II köite avaldamise lugu“; Kersti Lilleväli: „Molekulaarse arengubioloogia võimalused“ & Ivar Puura: „K.E.v. Baeri mälestusi õpi- ja rännuaastatest“
25. märts - Ülle Reier & Toomas Saat: „Costa Rica õppetund“
29. aprill - Erki Tammiksaar: „K.E.v.Baeri tegevusest polaaruurijana aastatel 1930-1940“
30. september - Asko Lõhmus: „10% ja teised „võlunumbrid“ Eesti metsalooduse kaitses - asjaosalise selgitus“
28. oktoober - Väino Puura: „Miks Eesti maa väriseb?“
25. november - Andreas Bresinsky: „Wonderful world of fungi“
28. detsember - LUSi allüksuste tegevusülevaated