2006
26. jaanuar - Tõnu Oja: „Korrelatsioonist Tõnu Mölsiga“. Tõnu Mölsi raamatu esitlus
28. veebruar (Baeri päev)
30. märts - Ain Vellak: „Devoni liivakivi paljandid ja koopad“
27. aprill - Andres Kuperjanov: „Arheoastronoomia- mis see on?“
25. mai - Martin Zobel: „Taimede kooselust seentega - pilguheit salapärasesse maailma: arbuskulaarse mükoriisa ökoloogiline tähendus ja levik maailmas“
28. september - „Charles Darwin. Autobiograafia“ tõlke esitlus
26. oktoober - Silvia Pihu & Ülle Reier: „Adamaga Ölandi botaanilises paradiisis“
30. november - Henn Timm: „Mida teha vanade veekogu fotode, slaidide ja negatiividega?“
28. detsember - LUSi allüksuste 2006. aasta tegevusest