2007

25. jaanuar - Kalev Rattiste: „Kalakajaka elukäigu pikemaajalised uuringud“

22. veebruar - LUSi üldkoosolek, aruanded ja valimised

28. veebruar (Baeri päev)

29. märts - Monika Prede: „Kes on „tegijad“ Otepää maastikul?“

26. aprill - Anto Aasta & Rein Ahas: „Fenoloogilised nähtused kliimamuutuste kajastajana“

27. september - Jaan Viidalepp: „Fauna teisenemine seoses kliima muutumisega“

25. oktoober - Leho Tedersoo: „Uibulehelised kui metspuude parasiidid. Mükoriisaseente biogeograafia Seishelli saartel India ookeanis“

29. november - Aleksei Turovski: „Loomad märkide maailmas“

20. detsember - Eesti LUSi allüksuste aruanded