2008
31. jaanuar - Alar Läänelaid: „Ehitiste dateerimisest aastarõngaste abil“. Presiidiumi liikmete ümbervalimised
28. veebruar (Baeri päev)- E. Tammiksaare ja I. Puura ettekanded
27. märts - Tõnu Viik: „Radioaktiivne kiirgus meie ümber“. 2007. aasta aruanded ja 2008. aasta tööplaan
24. aprill - Linda Kongo: „K. E. v. Liphart ja Eesti Looduseuurijate Selts“ & J. Keevallik: „K. E. v. Liphart- atribueerimisspetsialist ja kollektsionäär“
29. mai - Koosolek koos Eesti TA Looduskaitsekomisjoniga
25. september - Eesti LUS ja TA Looduskaitsekomisjoni ühiskoosolek looduskaitsereformi arutamiseks
30. oktoober - Eesti LUS 155. aastapäeva tähistamine. E. Parmasto: „Lõputu reorganiseerimine ja postmodernne maailm“ & E. Kukk: „Näiliselt võib  osutuda unustatud vanaks“
27. november - Juhan Telgmaa: „Eesti Looduskaitse Seltsist“
18. detsember - Eesti LUSi sektsioonide aruanded ja ülevaatekoosolek