2009

29. jaanuar - Kalevi Kull: ” Teeks õige Eesti eluteaduse ringi.”

26. veebruar – Baeri päev, Jaan Einasto 80. sünnipäev, ettekandjad Jaan Einasto: „Astronoomia Tartus: enne ja nüüd” ja Ragnar Viir: „Inimene kosmoses - probleemid, võimalused.“

26. märts – Kalju Kask: ”Tallinna botaanikaaia rajamine“, 2008. aasta aruandekoosolek

30. aprillJaanus Remm: Puuõõnsustes elavad loomad ”, Kuulo Kalamees: ”Kevadseentest”.

28. mai – Ragnar Viir: „Istumine – halb ja hea.“

24. september – Andres Piirsoo: „Tüvirakud ja rakuteraapia – ootused ja reaalsus.“

29. oktooberAlvo Aabloo: „Mida on robotiehitajatel loodusest õppida?

17. detsember – Maia Kivimägi: „Mis tagab mikroorganismide kiire muutlikkuse?“, 2009. aasta ülevaatekoosolek