2008
2008. aasta

31. jaanuar- Alar Läänelaid: „Ehitiste dateerimisest aastarõngaste abil“. Presiidiumi liikmete ümbervalimised
28. veebruar (Baeri päev)- E. Tammiksaare ja I. Puura ettekanded
27. märts- Tõnu Viik: „Radioaktiivne kiirgus meie ümber“. 2007. aasta aruanded ja 2008. aasta tööplaan
24. aprill- Linda Kongo: „K. E. v. Liphart ja Eesti Looduseuurijate Selts“ & J. Keevallik: „K. E. v. Liphart- atribueerimisspetsialist ja kollektsionäär“
29. mai- Koosolek koos Eesti TA Looduskaitsekomisjoniga
25. septmeber- Eesti LUS ja TA Looduskaitsekomisjoni ühiskoosolek looduskaitsereformi arutamiseks“
30. oktoober- Eesti LUS 155. aastapäeva tähistamine. E. Parmasto: „Lõputu reorganiseerimine ja postmoderne maailm“ & E. Lekki: „Näiliselt võib  osutuda unustatud vanaks“
27. november- Juhan Telgmaa: „Eesti Looduskaitse Seltsist“
18. detsember- Eesti LUSi sektsioonide aruanded ja ülevaatekoosolek