E. Kumari 100

8. märtsil 2012 toimus Eesti Looduseuurijate Seltsis Eerik Kumari 100-ndale sünniaastapäevale pühendatud konverents.


Päevakorras olid järgmised ettekanded:

1. Linda Kongo – Eerik Kumari elust ja tegevusest Eesti LUSis. ETTEKANDE FAIL
2. Urmas Tartes – Kumarist teadlase ja looduskaitsjana. ETTEKANDE FAIL
3. Vilju Lilleleht – Eerik Kumari ornitoloogina. ETTEKANDE FAIL
4. Kaja Lotman - Eerik Kumari mõju Matsalu rahvuspargi kaitsekorraldamisele tänapäeval. ETTEKANDE FAIL
5. Tiit Sillaots – Eerik Kumari nimeline looduskaitse preemia. ETTEKANDE FAILSaalis olid üleval näitused:
“Sada aastat – sada pilti” (Vaike Hang)
“Eerik Kumari ja Matsalu” (Kaja Lotman)